COMUNICAT DE PRESĂ‚ 05.08.2011

Timp de lectură: 5 minute

 

BIROUL DE PRESĂ‚, INFORMAŢII ȘI RELAŢII CU PUBLICUL
Nr:1/2/354/05.08.2011
 
 
COMUNICAT DE PRESĂ‚
05.08.2011
                                                
          Compania Naţională de Căi Ferate "CFR"- SA organizează pe 27 septembrie a.c. licitaţie deschisă în vederea atribuirii contractelor:
 
 ”Execuţie lucrări de construcţii şi instalaţii (exclusiv ERTMS, GSM-R, Centralizarea electronică) pe secţiunea 2: COȘLARIU – SIGHIȘOARA, tronsonul Aţel– Micăsasa, parte a proiectului de „Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov – Simeria, componentă a Coridorului IV Pan European, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secÈ›iunea Coşlariu – Sighişoara”
 
„Execuţie lucrări de construcţii şi instalaţii (exclusiv ERTMS, GSM-R, Centralizarea electronică) pe secţiunea 2: COȘLARIU – SIGHIȘOARA, tronsonul Micăsasa – Coşlariu, parte a proiectului de „Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov – Simeria, componentă a Coridorului IV Pan European, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secţiunea Coşlariu – Sighişoara”
        
Valoarea estimată a lucrărilor este de:
 
–   1.213.995.976 leiechivalent a 285.042.493 Euro, (fără TVA), pentru tronsonul (lotul) Aţel – Micăsasa;
 
         – 1.053.201.407 leiechivalent a 247.288.427 Euro, (fără TVA), pentru tronsonul (lotul) Micăsasa – Coşlariu.
 
Termenul de execuţie va fi de maxim 48 luni de la data atribuirii contractului, perioada de garanţie este de 24 de luni.
 
Licitaţia pentru atribuirea contractuluiExecuţie lucrări de construcţii şi instalaţii (exclusiv ERTMS, GSM-R, Centralizarea electronică) pe secţiunea 2: COȘLARIU – SIGHIȘOARA, tronsonul Aţel– Micăsasa şi „Execuţie lucrări de construcţii şi instalaţii (exclusiv ERTMS, GSM-R, Centralizarea electronică) pe secţiunea 2: COȘLARIU – SIGHIȘOARA, tronsonul Micăsasa – Coşlariu”, parte a proiectului de „Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov – Simeria, componentă a Coridorului IV Pan European, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h se va desfăşura în data de 27.09.2011, ora 12.00 la sediul Companiei Naţionale de Căi Ferate CFR SA, ofertele putând fi depuse la sediul autorităţii până în ziua şedinţei de deschidere a ofertelor, la ora 11.00.
 
Criteriul de atribuire este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic cu o proporţie de 80% pentru componenta financiară şi 20% propunerea tehnică.
 
Proiectele cuprind lucrări de reabilitare/modernizare a infrastructurii feroviare pe o lungime de 29,624 kilometri, pentru tronsonul (lotul) Aţel – Micăsasa, şi, respectiv,  36,645 kilometri pentru tronsonul Micăsasa – Coşlariu, care să asigure viteze maxime de 160 km/h pentru trenurile de călători şi 120 km/h pentru cele de marfă, incluzând următoarele domenii de specialitate:
 
 
1.      infrastructura şi suprastructură linii de cale ferată (inclusiv lucrări de artă, poduri, podeţe):
 
Pentru tronsonul (lotul) Aţel – Micăsasa
 
–     variante de traseu cale ferată dublă – 10,054 km;
–     lucrări de consolidare terasamente – 722 m;
–     lucrări de protecţie albie şi terasamente – 1.961 m;
–     poduri – 14 poduri noi;
–     podeţe – 1 podeţ reabilitat, 32 podeţe noi şi 3 podeţe desfiinţate;
–     lucrări pasaje denivelate proiectate – 1 pasaj inferior;
–     lucrări de protecţia mediului – panouri fonoabsorbante 2.817 m.
 
Pentru tronsonul (lotul) Micăsasa – Coşlariu
 
–     variante de traseu cale ferată dublă – 6,720 km;
–     lucrări de consolidare terasamente – 4.605 m;
–     lucrări de protecţie albie şi terasamente – 332 m;
–     poduri – 2 poduri reabilitate şi 4 poduri noi;
–     podeţe – 3 podeţe reabilitate, 47 podeţe noi şi 2 podeţe desfiinţate;
–     lucrări pasaje denivelate proiectate – 1 pasaj inferior;
–     lucrări de protecţia mediului – panouri fonoabsorbante 3.213 m.
 
2.      electrificare şi energoalimentare (reabilitarea/modernizarea unei substaţii de tracţiune electrică pentru tronsonul (lotul): Micăsasa – Coşlariu);
3.      telecomunicaţii feroviare (exclusiv GSM-R);
4.      lucrări de construcţii civile.
 
Sursa de finanţare este asiguratădin fonduri de coeziune nerambursabile de la Comisia Europeană în proporţie de 85% şi contribuţia de la bugetul de stat în proporţie de 15%.
 
Anunţul de participare la procedura licitaţie deschisă, conţinând informaţii asupra modului de desfăşurare a procedurii, precum şi documentaţia de atribuire sunt disponibile în Sistemul Electronic al Achiziţiilor cu nr 127953.
 
                                          
 
BIROUL DE PRESĂ‚ AL CNCF”CFR”SA
 
Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content