COMUNICAT DE PRESĂ 06.05.2015

Timp de lectură: 2 minute

DIRECŢIA RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI MASS-MEDIA

Serviciul Relaţii Mass-Media…………………………………………………….el/Fax: 021.317.74.38; int CFR:122312/122905

Nr:7/3/160./06.05.2015

 

 

 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

CFR SA reabilitează 21 de poduri şi podeţe feroviare

 

 

Bucureşti, 6 mai 2015

 

Compania Naţională de Căi Ferate “CFR” SA organizează pe 23 iunie 2015 licitaţie deschisă pentru atribuirea contractului care are ca obiectiv reabilitarea a 17 poduri şi 4 podeţe feroviare de pe raza de activitate a Sucursalei CF Galaţi.

 

Valoarea estimată a contractului este de 129.735.366 lei (fără TVA), sursa de finanţare fiind asigurată din fonduri externe nerambursabile FEDR în proporţie de 85%, şi din fonduri de la Bugetul de Stat în proporţie de 15%.

 

Perioada de execuţie a lucrărilor estede maximum 20 de luni, la care se adaugă încă 12 luni perioada de garanţie, iar criteriul de selecţie va fi prețul cel mai scăzut (cu respectarea în totalitate a prevederilor menţionate în caietele de sarcini, în proiectul tehnic şi în documentaţia de atribuire).

 

Procedura de licitaţie pentru lucrările de reabilitare a celor 21 poduri şi podeţe este organizată şi se va desfăşura pe 4 loturi:

Lot 1: 6 poduri situate pe linia CF Ploiesti – Vicsani (km 150+993; km 158+811; km 166+180; km 175+465; km 187+307; km 187+706)

Valoare estimată: 22.958.496 lei (fără TVA)

Durata de execuție a lucrărilor: 20 luni

 

Lot 2: 5 poduri şi 1 podeţ situate pe linia CF Adjud-Siculeni (km 34+648; km 49+563; km 82+983; km 84+312; km 98+011; km 110+461)

Valoare estimată: 23.930.441 lei (fără TVA)

Durata de execuție a lucrărilor: 20 luni

 

Lot 3: 4 poduri şi 3 podeţe situate pe liniile CF Ploiesti – Vicşani şi Galaţi – Giurgiuleşti (km 200+687, km 202+697, km 203+714, km 223+897, km 228+355, km 246+652; km 271+950)

Valoare estimată: 30.932.413 lei (fără TVA)

Durata de execuție a lucrărilor: 12 luni

 

Lot 4: 2 poduri situate pe linia CF Adjud – Siculeni (km 38+530 şi km 53+470)

Valoare estimată: 51.914.016 lei (fără TVA)

Durata de execuție a lucrărilor: 17 luni

 

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 23.06.2015, la ora 11.00, deschiderea acestora urmând să aibă loc în aceeaşi zi, la ora 13.00, la sediul Companiei Naţionale de Căi Ferate CFR SA.

 

Anunţul de participare al procedurii este publicat în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice (S.E.A.P.), la adresa www.e-licitatie.ro şi conţine informaţii asupra modului de desfăşurare a procedurii, precum şi documentaţia de atribuire.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA– companie care administrează infrastructura feroviară publică – desfăşoară o activitate de interes public şi contribuie la libera circulaţie a persoanelor, mărfurilor şi a bunurilor în interiorul ţării şi peste graniţă, în condiţii ecologice, eficiente şi de siguranţă.

 

Şef Serviciu

Oana BRÂNZAN

 

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content