COMUNICAT DE PRESĂ 08.06.2015

Timp de lectură: 2 minute

DIRECŢIA RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI MASS-MEDIA

Serviciul Relaţii Mass-Media………………………………………………………………Tel/Fax: 021.317.74.38; int CFR:122312/122905

Nr: 7/3/204/08.06.2015

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

CFR SA licitează la Craiova şi Constanţa lucrări în valoare de 16,7 milioane lei

pentru îmbunătăţirea siguranţei feroviare

 

 

Bucureşti, 8 iunie 2015

 

Compania Natională de Cai Ferate “CFR” SA organizează în perioada 08-15 iunie 2015 licitaţii deschise pentru atribuirea lucrărilor de reparaţii la infrastructura feroviară de pe raza judeţelor Olt, Dolj, Gorj şi Ialomiţa. Valoarea totală estimată a lucrărilor se ridică la suma de 16,7 milioane lei, fără TVA, sursa de finanţare fiind asigurată din fonduri de la bugetul de stat.

 

Lucrările de reparaţii se execută la infrastructura feroviară- terasament, linii, podeţ – pe următoarele intervale de staţii Mihăeşti – Radomireşti, Leu – Malu Mare, Corbu – Sineşti, Musculeşti – Bărbăteşti şi Ţăndărei – Movila şi au drept scop îmbunătăţirea siguranţei feroviare şi reducerea cheltuielilor de întreţinere.

 

Durata de valabilitate a contractelor este cuprinsă între 90 de zile şi 5 luni de la atribuire, criteriul de selecţie fiind preţul cel mai scăzut. Deschiderea ofertelor are loc la sediul Sucursalelor Regionale CF Craiova şi Constanţa.

 

Anunţurile de participare, conţinând informaţii asupra modului de desfăşurare a procedurii, precum şi documentaţia de atribuire, sunt disponibile în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice (S.E.A.P.), la adresa www.e-licitatie.ro, cu nr. 159435, 159596 şi 159536.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA– companie care administrează infrastructura feroviară publică – desfăşoară o activitate de interes public şi contribuie la libera circulaţie a persoanelor, mărfurilor şi a bunurilor în interiorul ţării şi peste graniţă, în condiţii ecologice, eficiente şi de siguranţă.

 

 

Şef Serviciu

Oana BRÂNZAN

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content