COMUNICAT DE PRESĂ‚ 08.11.2011

Timp de lectură: 2 minute

BIROUL DE PRESĂ‚, INFORMAŢII ȘI RELAŢII CU PUBLICUL

Nr:1/2/473/08.11.2011

 

 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ‚

08.11.2011

 

 

Compania Natională de Căi Ferate “CFR” SA a atribuit contractul pentru execuţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii pe tronsonul Vinţu de Jos – Simeria, parte integrantă a secţiunii Coşlariu – Simeria, asocierii de firme Swietelsky – Strabag – Alstom – Arcada – Euro Construct – Transferoviar Grup. Propunerea financiară desemnată câştigătoare, în urma licitaţiei deschise, este de 1.350.523.773,99 lei (echivalentul a 317.262.679,47 euro), fără TVA, iar termenul de execuţie a lucrărilor este de 30 de luni calendaristice.

 

Proiectul pentru reabilitarea tronsonului Vinţu de Jos – Simeria, parte integrantă a secţiunii Coşlariu – Simeria, reprezintă pentru infrastructura feroviară primul proiect finanţat din fonduri europene după anul 2003, dar şi primul proiect major finanţat prin programul POS-T 2007-2013

 

Proiectul cuprinde lucrări de reabilitare/modernizare a infrastructurii feroviare, care să asigure viteze maxime de 160 km/h pentru trenurile de călători şi 120 km/h pentru cele de marfă, cuprinzând următoarele domenii de specialitate:

1. lucrări la infrastructură şi suprastructură:

– variante traseu – 8,85 km;

– lucrări consolidare – 7.780 m;

– protecţii albii – 3.455 m;

– poduri – 5 poduri reabilitate şi 11 poduri noi;

– podeţe – 5 podeţe reabilitate şi 26 podeţe noi;

– pasaje denivelate – 8;

– tuneluri – 1.

2. lucrări de electrificare şi energoalimentare (inclusiv reabilitarea/modernizarea a doua substaţii de tracţiune electrică);

3. lucrări de telecomunicaţii feroviare (exclusiv GSM-R);

4. lucrări de construcţii civile (reabilitare clădiri şi spaţii aferente instalaţiilor tehnologice şi publicului călător, peroane, copertine, amenajări pentru persoanele cu dizabilităţi);

5. lucrări de protecţie a mediului.

 

Termenul pentru depunerea contestaţiilor este de 10 zile de la primirea comunicării.

 

Sursa de finanţare este asigurată de Comisia Europeană (85%), prin Fondul de Coeziune, şi de Guvernul României (15 %), cu fonduri de la bugetul de stat.

 

Reabilitarea/modernizarea secţiunii de cale ferată Coşlariu – Simeria (axa prioritară TEN-T-22) va contribui în mod direct la realizarea obiectivului strategic de creştere a cotei actuale de piaţă a transportului feroviar de călători şi marfă, prin sporirea gradului de siguranţă şi de confort, dar şi prin reducerea timpului de călătorie. Tototdată, reabilitarea infrastructurii feroviare va avea un impact pozitiv asupra dezvoltării economice pe plan regional, prin asigurarea unei legături directe şi rapide dintre întreprinderile locale şi antreprenorii care dispun de capital.

 

 

 

 

 

Șef birou,

Oana Brânzan

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content