COMUNICAT DE PRESĂ 11.12.2013

Timp de lectură: 3 minute

SERVICIUL COMUNICARE                                                        Tel/Fax: 021.317.74.38; int CFR: 122312/122905

Nr:1/2/415/11.12.2013

 

 

 

 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

 

 

Bucureşti, 11 decembrie 2013

 

Compania Natională de Căi Ferate “CFR” SA a semnat contractul pentru execuţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii (exclusiv ERTMS, GSM-R, centralizare electronică) pe tronsonul VINŢU DE JOS – SIMERIA, parte integrantă a secţiunii Coşlariu – Simeria, cu consorţiul Swietelsky – Strabag – Alstom – Arcada – Euro Construct – Transferoviar Grup.

 

Valoarea totală a contractului este de 1.350.523.773,99 lei, fără TVA, iar termenul de execuţie a lucrărilor este de 30 de luni calendaristice (la care se adaugă perioada de garanţie de 24 de luni, de la recepţia lucrărilor). Contractul de lucrări a fost atribuit în urma desfăşurării unei licitaţii deschise, cu anunţ de participare, publicată în SEAP.

 

Proiectul cuprinde lucrări de reabilitare/modernizare a infrastructurii feroviare, care să asigure viteze maxime de 160 km/h pentru trenurile de călători şi 120 km/h pentru cele de marfă, cuprinzând următoarele domenii de specialitate:

1. lucrări la infrastructură şi suprastructură (42,37 km)

– variante traseu – 8,85 km;

– lucrări consolidare – 7.780 m;

– protecţii albii – 3.455 m;

– poduri – 2 poduri reabilitate şi 8 poduri noi;

– podeţe – 24 podeţe noi;

– pasaje denivelate – 9;

– tuneluri – 1.

2. lucrări de electrificare şi energoalimentare (inclusiv reabilitarea/modernizarea a doua substaţii de tracţiune electrică);

3. lucrări de telecomunicaţii feroviare (exclusiv GSM-R);

4. lucrări de construcţii civile (reabilitare clădiri şi spaţii aferente instalaţiilor tehnologice şi publicului călător, peroane, copertine, amenajări pentru persoanele cu dizabilităţi) în staţiile Vinţu de Jos, Blandiana, Şibot, Aurel Vlaicu şi Orăştie;

5. lucrări de protecţie a mediului.

 

Sursa de finanţare este asigurată de Comisia Europeană (85%), prin Fondul de Coeziune, şi de Guvernul României (15 %), cu fonduri de la bugetul de stat.

 

Reabilitarea/modernizarea secţiunii de cale ferată Coşlariu – Simeria (axa prioritară TEN-T-22) va contribui în mod direct la realizarea obiectivului strategic de creştere a cotei actuale de piaţă a transportului feroviar de călători şi marfă, prin sporirea gradului de siguranţă şi de confort, dar şi prin reducerea timpului de călătorie. Tototdată, reabilitarea infrastructurii feroviare va avea un impact pozitiv asupra dezvoltării economice pe plan regional, prin asigurarea unei legături directe şi rapide dintre întreprinderile locale şi antreprenorii care dispun de capital.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA– companie care administrează infrastructura feroviară publică – desfăşoară o activitate de interes public şi contribuie la libera circulaţie a persoanelor, mărfurilor şi a bunurilor în interiorul ţării şi peste graniţă, în condiţii ecologice, eficiente şi de siguranţă.

 

 

 

 

 

 

 

 

Şef serviciu,

Oana Brânzan 

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content