COMUNICAT DE PRESĂ‚ 13.01.2011

Timp de lectură: 5 minute

 

Nr. 1/2/11/13.01.2011
 
COMUNICAT DE PRESĂ‚
13.01.2011
 
Compania Natională de Căi Ferate “CFR” SA organizează în luna martie licitaţii deschise în vederea atribuirii a patru contracte de achiziţie publică pentru:
1.                           Lucrări de modernizare a staţiilor de cale ferată Sfântu Gheorghe şi Târgu Mureş
2.                           Lucrări de modernizare a staţie de cale ferată Piteşti
3.                           Lucrări de modernizare a staţiilor de cale ferată Giurgiu Oraş, Slobozia Veche şi Călăraşi Sud
4.                           Lucrări de modernizare a staţiilor de cale ferată Botoşani, Vaslui, Piatra Neamţ şi Brăila
 
1. Licitaţia pentru atribuirea contractuluiLucrări de modernizare a staţiilor de cale ferată Sfântu Gheorghe şi Târgu Mureş, se va desfăşura în data de 15.03.2011, ora 11.30 la sediul Companiei Naţionale de Căi Ferate CFR SA, ofertele putând fi depuse la sediul autorităţii până în ziua desfăşurării procedurii, la ora 10.30.Perioada de valabilitate a contractului este de 2 ani de la atribuire, iar criteriul de atribuire este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economiccu o proporţie de 80% pentru componenta financiară şi 20% propunerea tehnică. Valoarea estimată a achiziţiei este de 86.951.562lei fără TVA, iar sursa de finanţare este asigurată din fonduri nerambursabile de la Comisia Europeană prin FEDR – 69.25% şi contribuţie de la bugetul de stat – 30.75%.
Anunţul de participare la procedura licitaţie deschisă, conţinând informaţii asupra modului de desfăşurare a procedurii, precum şi documentaţia de atribuire sunt disponibile în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice (S.E.A.P.), la adresa www.e-licitatie.ro., cu nr. 113952/13.01.2011.
 
2. Licitaţia pentru atribuirea contractului Lucrări de modernizare a staţie de cale ferată Piteşti, se va desfăşura în data de 17.03.2011, ora 11.30 la sediul Companiei Naţionale de Căi Ferate CFR SA, ofertele putând fi depuse la sediul autorităţii până în ziua desfăşurării procedurii, la ora 10.30.Durata de execuţie a lucrărilor este de 3 ani de la atribuire, iar criteriul de atribuire este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economiccu o proporţie de 80% pentru preţ şi 20% pentru propunerea tehnică. Valoarea estimata a achiziţiei este de 60.259.960lei fără TVA, iar sursa de finanţare este asigurată din fonduri comunitare, în proporţie de 69.25%şi fonduri de la bugetul de stat, în proporţie de 30.75%.
Anunţul de participare la procedura licitaţie deschisă, conţinând informaţii asupra modului de desfăşurare a procedurii, precum şi documentaţia de atribuire sunt disponibile în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice (S.E.A.P.), la adresa www.e-licitatie.ro., cu nr. 113961/13.01.2011.
 
3. Licitaţia pentru atribuirea contractului Lucrări de modernizare a staţiilor de cale ferată Giurgiu Oraş, Slobozia Veche şi Călăraşi Sud, se va desfăşura în data de 21.03.2011, ora 11.00 la sediul Companiei Naţionale de Căi Ferate CFR SA, ofertele putând fi depuse la sediul autorităţii până în ziua desfăşurării procedurii, la ora 10.00.Durata de execuţie a lucrărilor va fi de 2 ani de la atribuirea contractului, iar criteriul de atribuire este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economiccu o proporţie de 80% pentru componenta financiară şi 20% pentru propunerea tehnică. Valoarea estimată a achiziţiei este de 70.113.220lei fără TVA, iar sursa de finanţare este asigurată din fonduri comunitare, în proporţie de 69.25%şi fonduri de la bugetul de stat, în proporţie de 30.75%.
Anunţul de participare la procedura licitaţie deschisă, conţinând informaţii asupra modului de desfăşurare a procedurii, precum şi documentaţia de atribuire sunt disponibile în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice (S.E.A.P.), la adresa www.e-licitatie.ro., cu nr. 113951/13.01.2011.
 
4. Licitaţia pentru atribuirea contractului Lucrări de modernizare a staţiilor de cale ferată Botoşani, Vaslui, Piatra Neamţ şi Brăila, se va desfăşura în data de 24.03.2011, ora 11.30 la sediul Companiei Naţionale de Căi Ferate CFR SA, ofertele putând fi depuse la sediul autorităţii până în ziua desfăşurării procedurii, la ora 10.30.Durata de execuţie a lucrărilor va fi de 2 ani de la atribuirea contractului, iar criteriul de atribuire este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economiccu o proporţie de 80% pentru componenta financiară şi 20% pentru propunerea tehnică. Valoarea estimată a achiziţiei este de 115.496.538lei fără TVA, iar sursa de finanţare este asigurată din fonduri comunitare, în proporţie de 69.25%şi fonduri de la bugetul de stat, în proporţie de 30.75%.
Anunţul de participare la procedura licitaţie deschisă, conţinând informaţii asupra modului de desfăşurare a procedurii, precum şi documentaţia de atribuire sunt disponibile în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice (S.E.A.P.), la adresa www.e-licitatie.ro., cu nr. 113970/13.01.2011.
 
 
Șef birou,
Oana Brânzan
Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content