COMUNICAT DE PRESĂ‚ 13.09.2011

Timp de lectură: 2 minute

 

BIROUL DE PRESĂ‚, INFORMAŢII ȘI RELAŢII CU PUBLICUL
Nr:1/2/396/13.09.2011
 
 
 
 
Compania Naţională de Căi Ferate “CFR” SA organizează în luna octombrie licitaţie deschisă, în vederea atribuirii contractului pentru „Lucrări de reabilitare a 12 poduri şi podeţe aflate pe raza SRCF Braşov, Constanţa şi Timişoara.Valoarea estimată a achiziţiei este de 67.264.420lei fără TVA, iar sursa de finanţare este asigurată din fonduri nerambursabile, de la Comisia Europeană, în proporţie de 69,25% şi din fonduri de la Bugetul de Stat în proporţie de 30,75%. Lucrările de reabilitare a celor 7 poduri şi 5 podeţe, aflate pe raza SRCF Braşov, Constanţa şi Timişoara, se vor realiza pe trei loturi:
–          lotul I (SRCF Braşov) – 1 pod (linia CF Deda – Războieni, km 320+221) şi 2 podeţe (linia CF Braşov – Deda, km 109+065 şi linia CF Braşov – Podu Olt, km 58+037)
–          lotul II (SRCF Constanţa) – 2 poduri (linia CF Constanţa – Mangalia, km 225+169 şi la km 228+895) şi 2 podeţe (linia CF Constanţa – Mangalia, km 252+597 şi la km 250+416)
–          lotul III (SRCF Timişoara) – 4 poduri (linia CF Simeria – Livezeni, km 72+569, şi la km 36+673, linia CF Ilia – Lugoj, km 5+403 şi la km 3+724) şi1 podeţ (linia CF Ilia – Lugoj, km 12+255).
Durata de valabilitate a contractului este de 36 de luni de la semnare, iar criteriul de atribuire este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, cu o proporţie de 80% pentru componenta financiară, şi 20% pentru componenta tehnică. Termenul limită pentru primirea ofertelor este 25.10.2011, ora 10.30, deschiderea acestora urmând să aibă loc în aceeaşi zi la ora 11.30, la sediul Companiei Naţionale de Căi Ferate CFR SA.
Anunţul de participare la procedura licitaţie deschisă, conţinând informaţii asupra modului de desfăşurare a procedurii, precum şi documentaţia de atribuire sunt disponibile în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice (S.E.A.P.), la adresa www.e-licitatie.ro.
 
 
 
 
 
 
 
Șef birou,
Oana Brânzan
Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content