COMUNICAT DE PRESĂ‚ 20.10.2011

Timp de lectură: 2 minute

BIROUL DE PRESĂ‚, INFORMAŢII ȘI RELAŢII CU PUBLICUL
Nr:1/2/451/20.10.2011

Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA a semnat contractul pentru
modernizarea staţiei CF Slobozia Veche, contract atribuit prin licitaţie deschisă
internaţională asocierii de firme SC ARCADA COMPANY SA – LEONHARD WIESS
RO SRL – SC ISAFT LITORAL SRL, lider fiind SC ARCADA COMPANY SA.

Valoarea totală a contractului este de 21.950.043,80 lei, fără T.V.A (5.245.810,24
euro, fără TVA). Contractul va fi finanţat de Comisia Europeană, cu fonduri nerambursabile,
în proporţie de 69.25% şi de Guvernul României, cu fonduri de la bugetul de stat, în proporţie
de 30.75%.
Perioada de execuţie a lucrărilor este de 1 an şi 5 luni, de la data emiterii ordinului
de începere a lucrărilor, la care se adaugă perioada de garanţie de 2 ani, după finalizarea
lucrărilor.
Lucrările de modernizare au drept scop îmbunătăţirea condiţiilor de exploatare
a staţiilor şi asigurarea serviciilor pentru călători conform standardelor europene, fiind
respectate prevederile normelor UIC 413 şi 140:
demolarea şi reconstrucţia porţiunii centrale a corpului A;

consolidarea clădirii de călători;

recompartimentarea spaţiilor clădirii de călători;

refacerea finisajelor interioare şi exterioare;

refacerea peroanelor, copertinelor, trecerilor la nivel;

refacerea dispozitivului de linii;

refacerea completă a instalaţiilor sanitare, electrice, termice şi de

telecomunicaţii;
sistematizarea pieţei gării.

Modernizarea staţiei de cale feratã Slobozia este cuprinsă în proiectul „Modernizarea
unor staţii de cale ferată din România”. Autoritatea de Management este Ministerul
Transporturilor şi Infrastructurii, iar Autoritatea Contractantă este CNCF ”CFR” – SA.
Proiectul Modernizarea unor staţii de cale ferată din România face parte din
Programul Operaţional Sectorial (POS-T) 2007-2013 – axa prioritară 2 – şi este finanţat din
fonduri FEDR şi de la bugetul de stat.

Data redactării: 20.10.2011
Șef birou,
Oana Brânzan

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content