COMUNICAT DE PRESĂ‚ 21.02.2011

Timp de lectură: 3 minute

 

Nr. 1/2/70/21.02.2011
 
COMUNICAT DE PRESĂ‚
21.02.2011
 
Compania Natională de Căi Ferate “CFR” SA organizează pe 11 aprilie a.c. licitaţie deschisă în vederea atribuirii contractului Lucrări de reabilitare tuneluri de cale ferată aflate pe raza Sucursalelor Regionale de Cale Ferată Braşov şi Timişoara. Valoarea totală estimată a lucrărilor este de 26.291.430 lei (fără TVA), iar termenul de finalizare va fi de 12 luni de la atribuirea contractului.
Licitaţia pentru atribuirea contractuluiLucrări de reabilitare tuneluri de cale ferată aflate pe raza Sucursaleleor Regionale de Cale Ferată Braşov şi Timişoara, se va desfăşura în data de 11.04.2011, ora 11.30 la sediul Companiei Naţionale de Căi Ferate CFR SA, ofertele putând fi depuse la sediul autorităţii până în ziua desfăşurării procedurii, la ora 10.00.Perioada de valabilitate a contractului este de 12 luni de la atribuire, iar criteriul de atribuire este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economiccu o proporţie de 80% pentru componenta financiară şi 20% propunerea tehnică. Valoarea totală estimată a achiziţiei este de 26.291.430lei fără TVA, din care 15.457.870 lei fără TVA pentru lotul I – tuneluri SRCF Braşov şi 10.833.560 lei fără TVA pentru lotul II – tuneluri SRCF Timişoara.
Contractul de lucrări vizează reabilitare a 5 tuneluri de cale ferată, împărţite în două loturi:
Lotul I, tuneluri CF aflate pe raza SRCF Braşov :
1.                           tunel km 36+857 – 37+329, linia cf 205 Brasov – Podul Olt, între staţiile Valea Homorod – Bradeţ, judeţul Braşov
2.                           tunel km 128+365 – 129+582, linia cf 504 Adjud – Siculeni, între staţiile Păltiniş – Livezi Ciuc, judeţul Harghita
3.                           tunel km 208+744 – 209+138, linia cf 316 Braşov-Deda, între staţiile Lunca Bradului – Răstoliţa, judeţul Mureş
 
Lotul II, tuneluri CF aflate pe raza SRCF Timişoara :
1.                          tunel Km 446 + 811 – km 447 + 080, linia c.f. 100 Orşova – Timişoara Nord, între staţiile Tergova şi Armeniş, judeţul Caraş – Severin
2.                          tunel Km 63 + 315 – km 63 + 407, linia c.f. 116 Simeria – Livezeni Directa II, între staţiile Merişor şi Băniţa, judeţul Hunedoara
Sursa de finanţare este asigurată din fonduri nerambursabile (FEN) post-aderare prin FEDR – 69.25% şi contribuţie de la bugetul de stat – 30.75%.
Anunţul de participare la procedura licitaţie deschisă, conţinând informaţii asupra modului de desfăşurare a procedurii, precum şi documentaţia de atribuire sunt disponibile în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice (S.E.A.P.), la adresa www.e-licitatie.ro., cu nr. 115719/19.02.2011.
 
 
Șef birou,
Oana Brânzan
Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content