COMUNICAT DE PRESĂ‚ 21.02.2013

Timp de lectură: 2 minute

BIROUL DE PRESĂ‚, INFORMAŢII ȘI RELAŢII CU PUBLICUL

Nr:1/2/60/21.02.2013
 
COMUNICAT DE PRESĂ‚
 
Bucureşti, 21 februarie 2013
 
Directorul general al Companiei Naţionale de Căi Ferate CFR SA, domnul Dimitris
 
Sophocleous a avut în perioada 11-15 februarie a.c. întâlniri cu o mare parte din
 
operatorii privaţi de transport feroviar de călători şi marfă (OTF), ocazie cu care s-a
 
analizat posibilitatea de dezvoltare a relaţiilor existente, modalitatea de îmbunătăţire a
 
prevederilor contractului de acces pe infrastructură, precum şi situaţia datoriilor şi a
 
creanţelor pe care CFR SA le are de recuperat pentru taxa de utilizare a infrastructurii
 
(TUI).
 
În urma discuţiilor purtate, părţile au considerat oportun acest dialog deschis, managerul
 
companiei asigurându-i pe reprezentanţii OTF privaţi că aceste întâlniri vor fi periodice, astfel
 
încât relaţia de business a companiei cu clienţii săi să se bazeze pe un trend ascendent.
 
Referitor la recuperarea datoriilor şi a creanţelor, s-au stabilit de comun acord condiţiile
 
de plată a datoriilor financiare înregistrate de operatorii privaţi pentru neachitarea taxei de
 
utilizare a infrastructurii (TUI), prin respectarea termenelor de plată a datoriilor curente
 
aferente TUI, precum şi creşterea cuantumului de garanţie prevăzută în contractul de acces
 
pe infrastructură, astfel încât CFR SA să acopere valoarea unor posibile datorii viitoare.
 
De asemenea, pentru operatorii privaţi care au restanţe financiare pentru taxa de utilizare a
 
infrastructurii aferente perioadelor anterioare, plata se va face eşalonat pe o perioadă de 5
 
luni.
 
“Angajamentele stabilite cu operatorii privaţi de transport feroviar reprezintă
 
măsuri operaţionale de îmbunătăţire a relaţiei de business cu clienţii noştri, creşterea
 
veniturilor companiei, precum şi recuperarea datoriilor financiare înregistrate la CFR
 
SA“, a declarat DIMITRIS SOPHOCLEOUS, director general al CFR SA.
 
Șef birou,
Oana Brânzan
Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content