COMUNICAT DE PRESĂ‚ 22.07.2011

Timp de lectură: 2 minute

 

BIROUL DE PRESĂ‚, INFORMAŢII ȘI RELAŢII CU PUBLICUL
Nr:1/2/335/22.07.2011
 
 
COMUNICAT DE PRESĂ‚
22.07.2011
 
 
Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” SA organizează la data de 04 august a.c. licitaţie deschisă în vederea atribuirii contractului „Reparaţie linii cf Bicsad Olt – Băile Tuşnad, de la km 61+115 la km 66+456, linia 316“ . Valoarea estimată a lucrării este de 2.478.649 lei , fără TVA, iar sursa de finanţare este asigurată de fonduri externe-CSI.
Licitaţia pentru atribuirea contractului„Reparaţie linii cf Bicsad Olt – Băile Tuşnad, de la km 61 la km 115-66+456, linia 316”se va desfăşura în data de 04.08.2011, ora 11.00 la sediul Sucursalei Regionale de Căi Ferate Braşov, ofertele putând fi depuse la sediul autorităţii până în ziua desfăşurării procedurii, la ora 09.00.
Termenul de finalizare a lucrării este de 40 de luni de la atribuirea contractului, iar criteriul de atribuire este în mod exclusiv, preţul cel mai scăzut.
Anunţul de participare la procedura licitaţie deschisă, conţinând informaţii asupra modului de desfăşurare a procedurii, precum şi documentaţia de atribuire sunt disponibile în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice (S.E.A.P.), la adresa www.e-licitatie.ro., cu nr. 126000.
 
                                                              
                                                            
BIROUL DE PRESĂ‚ AL CNCF”CFR” SA
Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content