COMUNICAT DE PRESĂ‚ 23.04.2013

 

BIROUL DE PRESĂ‚, INFORMAŢII ȘI RELAŢII CU PUBLICUL

Nr:1/2/142/23.04.2013

 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ‚

 

 

 

Bucureşti, 23 aprilie 2013

 

Companiei Nationale de Căi Ferate “CFR” SA a semnat Act Adiţional, cu valabilitate de 12 luni, la Contractul Colectiv de Muncă (CCM).

 

Contractul Colectiv de Muncă promovea relaţii de muncă echitabile, un cadru normal şi legal de funcţionare a companiei, iar prin noile prevederi reprezentanţii administraţiei şi cei ai federaţiilor sindicale au pus accent pe stabilitatea socială.

 

Noutăţile stipulate în Actul Adiţional vizează alinierea primelor 7 clase de salarizare la salariul minim pe economie şi posibilitatea de a reanaliza, la sfârşitul acestui an, condiţiile de acordare a facilităţilor de călătorie şi a ajutorului material cu ocazia sărbătorilor de Crăciun, funcţie de situaţia finaciară a companiei.

 

Actul Adiţional respectă în continuare angajamentele Guvernului României cuprinse în Scrisoarea de Intenţie semnată cu Fondul Monetar Internaţional şi în Memorandumul de Înţelegere cu Uniunea Europeană, referitoare la CNCF CFR SA.

Șef birou,

Oana Brânzan

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content