COMUNICAT DE PRESĂ‚ 26.08.2013

Timp de lectură: 2 minute

 SERVICIUL COMUNICARE

Nr:1/2/316/26.08.2013

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ‚

 

 

Bucureşti, 26 august 2013

 

Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” SA informează că SC MERIDIAN TAXI SRL este câştigătoarea licitaţiei publice deschise cu strigare pentru închirierea spaţiului de la Gara de Nord, cu destinaţia parcare taxi – îmbarcare/debarcare călători.

 

Conducerea CFR SA doreşte ca prin atribuirea acestui tip de serviciu către o societate specializată să creeze premisele unei îmbunătăţiri substanţiale a serviciilor de taximetrie, să crească gradul de siguranÈ›ă a călătorilor È™i să elimine practicile taximetriÈ™tilor-pirat.

 

Dreptul de folosinÈ›ă a terenului în suprafaţă de 300 mp, situat la intrarea în staţia CF Bucureşti Nord – zona Coloane, a fost atribuit la preţul de 5 lei/mp/lună, fără TVA, termenul pentru semnarea contractului fiind de 5 zile de la adjudecare. CâÈ™tigătoarea licitaÈ›iei are obligaÈ›ia de a instala 4 touchscreen-uri, un sistem video de supraveghere, bariere la intrarea È™i, respectiv, la ieÈ™irea din spaÈ›iu, de a asigura personalul necesar operării acestora È™i de a semnaliza existenÈ›a acestei staÈ›ii oficiale de TAXI în interiorul Gării de Nord.

 

Caietul de sarcini a fost achiziţionat de 10 agenţi economici, documentaţia de participare fiind depusă de un singur ofertant, SC MERIDIAN TAXI SRL.

 

Pentru îmbunătăţirea imaginii Gării de Nord şi a creÈ™terii calităÈ›ii serviciilor oferite călătorilor, CFR SA a luat È™i alte măsuri, cum ar fi implementarea reÈ›elei de internet wi-fi gratuit, lansarea profilului de Facebook https://www.facebook.com/GaraDeNordBucuresti, instalarea unor panouri indicatoare bilingve pentru o mai uÈ™oară orientare a călătorilor, schimbarea chioşcurilor de la capătul peroanelor, dar şi lansarea iniÈ›iativei de a transforma Gara de Nord într-un spaÈ›iu al culturii urbane.

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content