COMUNICAT DE PRESĂ‚ 27.07.2011

Timp de lectură: 3 minute

 

BIROUL DE PRESĂ‚, INFORMAŢII ȘI RELAŢII CU PUBLICUL
Nr:1/2/342/27.07.2011
 
 
COMUNICAT DE PRESĂ‚
27.07.2011
 
 
Compania Naţională de Căi Ferate "CFR"- SA organizează pe 19 septembrie a.c. licitaţie deschisă în vederea atribuirii contractului "Execuţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii pe tronsonul Coşlariu – Simeria, între staţiile Vinţu de Jos şi Coşlariu, parte a reabilitării liniei de cale ferată Braşov-Simeria, componentă a coridorului IV Pan-European, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maxiă de 160 km/h". Valoarea estimată a lucrării este de 877.296.653 RON, echivalent a 206.092.993 Euro, fără TVA, iar termenul de execuţie va fi de maxim 36 luni de la data atribuirii contractului. Perioada de garanţie este de 24 de luni.
Licitaţia pentru atribuirea contractului "Execuţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii pe tronsonul Coşlariu – Simeria, între staţiile Vinţu de Jos şi Coşlariu, parte a reabilitării liniei de cale ferată Braşov-Simeria, componentă a coridorului IV Pan-European, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maxima de 160 km/h", se va desfăşura în data de 19.09.2011, ora 12.00 la sediul Companiei Naţionale de Căi Ferate CFR SA, ofertele putând fi depuse la sediul autorităţii până în ziua şedinţei de deschidere a ofertelor, la ora 11.00.
Criteriul de atribuire este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic cu o proporţie de 80% pentru componenta financiară şi 20% propunerea tehnică.
Proiectul cuprinde lucrări de reabilitare/modernizare a infrastructurii feroviare pe o lungime de 31,5 kilometri, care să asigure viteze maxime de 160 km/h pentru trenurile de călători şi 120 km/h pentru cele de marfă, cuprinzând următoarele domenii de specialitate:
a)      lucrări la infrastructură şi suprastructură:
– lucrări consolidare – 300 m;
– protecţii albii – 1.790 m;
– poduri – 5 poduri reabilitate şi 12 poduri noi;
– podeţe – 5 podeţe reabilitate şi 13 podeţe noi;
– pasaje denivelate – 8;
b) lucrări de electrificare şi energoalimentare (inclusiv reabilitarea/modernizarea a două substaţii de tracţiune electrică);
           c)   lucrări de telecomunicaţii feroviare (exclusiv GSM-R);
           d)  lucrări de construcţii civile (reabilitare clădiri şi spaţii aferente instalaţiilor tehnologice şi publicului călător, peroane, copertine, amenajări pentru persoanele cu dizabilităţi).
            e) lucrări de protecţie a mediului.
Sursa de finanţare este asigurată din fonduri de coeziune nerambursabile de la Comisia Europeană în proporţie de 85% şi contribuţia de la bugetul de stat în proporţie de 15%.
Anunţul de participare la procedura licitaţie deschisă, conţinând informaţii asupra modului de desfăşurare a procedurii, precum şi documentaţia de atribuire sunt disponibile în Sistemul Electronic al Achiziţiilorcu nr 127149/27.07.2011.
                                                 
                                                            
 
 
 
BIROUL DE PRESĂ‚ AL CN”CFR”SA
Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content