COMUNICAT DE PRESĂ‚ 28.04.2011

 

Nr. 1/2/166/28.04.2011
 
 
Compania Naţională de Căi Ferate CFR S.A. va semna un protocol de cooperare cu Primăria Municipiului Bucureşti privind realizarea în comun a lucrărilor la Staţia Intermodală din zona Gării Basarab. Lucrările presupun realizarea staţiei de tramvai pe Podul Hobanat şi instalarea de copertine, lifturi de acces, scări rulante şi trotuare rulante spre Gara de Nord. În acordul de cooperare vor fi prevăzute obligaţiile şi drepturile celor două instituţii.
În ceea ce priveşte CNCF CFR SA, se vor prevedea clauzele privind punerea la dispoziţie a terenului necesar realizării lucrării, precum şi a planurilor de arhitectură, planurile privind instalaţiile electrice şi mecanice, precum şi alte studii şi planuri tehnice pe care le deţine compania.
În ceea ce priveşte Primăria Municipiului Bucureşti, se vor stipula condiţiile de finanţare şi de execuţie a lucrărilor pentru staţia de tramvai pe Podul Hobanat, dar şi pentru instalarea lifturilor, scărilor rulante şi a trotuarelor rulante spre Gara de Nord. PMB va finanţa şi executa şi construcţia copertinelor din zonele Griviţa şi Basarab, precum şi a lifturilor, scărilor rulante şi a scărilor de acces în aceste zone. Nu în ultimul rând, acordul va stabili asigurarea utilităţilor pentru noile obiective şi lucrările necesare la infrastructura şi suprastructura căii ferate şi a reţelei de contact a acesteia care vor fi finanţate şi executate tot de către PMB.
Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content