COMUNICAT DE PRESĂ‚ 31.01.2013

Timp de lectură: 3 minute

BIROUL DE PRESĂ‚, INFORMAŢII ȘI RELAŢII CU PUBLICUL

Nr:1/2/39/31.01.2013

 

COMUNICAT DE PRESĂ‚

 

CFR SA a desemnat oferta câştigătoare pentru execuţia lucrărilor Instalaţii de

semnalizare, ERTMS, GSM-R, centralizare electronică şi Centrul de Control Operaţional

Simeria pe Coşlariu – Simeria şi Coşlariu – Sighişoara

 

Bucureşti, 31 ianuarie 2013

 

Compania Natională de Căi Ferate “CFR” SA informează că a fost desemnată oferta

 

câştigătoare pentru proiectul „Lucrări de execuţie instalaţii de semnalizare, ERTMS,

 

GSM-R, centralizare electronică şi Centrul de Control Operaţional Simeria”, aferent

 

secţiuniilorCF Coşlariu – Simeria şi Coşlariu – Sighişoara.

 

Miercuri 30 ianuarie 2013 a fost semnat raportul procedurii de atribuire, prin care a fost

 

desemnată câştigătoare propunerea financiară a consorţiului SC ALSTOM TRANSPORT SA –

 

SC ALCATEL LUCENT ROMÂNIA SRL – SC PAS 97 SRL, în valoare de 498.297.984,32 lei

 

fără TVA. Perioada de execuţie a lucrărilor este de 40 de luni.

 

Termenul pentru depunerea contestaţiilor este de 10 zile de la primirea comunicării.

 

Valoarea estimată a lucrării era de 530.497.199 RON fără TVA.

 

Criteriul de atribuire este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic cu o

 

pondere de 80% pentru componenta financiară şi 20% propunerea tehnică. Sursa de finanţare

 

este asigurată din fonduri de coeziune nerambursabile de la Comisia Europeană în proporţie

 

de 85% şi contribuţia de la bugetul de stat în proporţie de 15%.

 

Vă reamintim că, la licitaţia din 13 august 2012, pentru atribuirea contractului „Lucrări

 

de execuţie instalaţii de semnalizare, ERTMS, GSM-R, centralizare electronică şi Centrul

 

de Control Operaţional Simeria”, aferent secţiuniilor CF Coşlariu – Simeria şi Coşlariu –

 

Sighişoara, au depus oferte următoarele firme:

 

 

Ofertant: THALES SYSTEM ROMANIA

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

COMPANIA NAŢIONALĂ‚ DE CĂ‚I FERATE „CFR” -S.A.

BUCUREȘTI, ROMÂNIA

Registrul Comerţului J/40/9774/1998, CUI: R 11054529

Bucureşti, Bd. Dinicu Golescu nr.38, sect.1, cod poştal: 010873

Tel: 004-(021) 319 24 00 Fax: 004-(021) 319 24 01, CFR 122001

 

OCSM-CM-AFER

SR EN ISO 9001:2008

Certificat SMC Nr. 301

 

– Asocierea BOMBARDIER Germania – SC HUAWEI Technologies SRL – SC

 

REMARUL 16 Februarie – SC SPIACT CRAIOVA;

 

Asocierea SC ALSTOM TRANSPORT SA – SC ALCATEL LUCENT ROMÂNIA SRL –

 

 

SC PAS 97 SRL

 

Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA va asigura, prin lucrările de modernizare şi

 

reabilitare demarate, alinierea infrastructurii feroviare din România la paramentri tehnici şi

 

operaţionali de nivel european. Finalizarea cu succes a tuturor proiectelor de modernizare

 

şi reabilitare înseamnă nu numai creşterea siguranţei circulaţiei pe calea ferată şi viteze

 

sporite, dar şi asigurarea interoperabilităţii infrastructurii feroviare publice româneşti cu

 

infrastructura şi sistemele de transport europene. Totodată, se va simţi şi un impact pozitiv

 

asupra dezvoltării economice pe plan regional, prin asigurarea unei legături directe şi rapide

 

dintre întreprinderile locale şi antreprenorii care dispun de capital.

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA – companie care administrează infrastructura feroviară publică

 

– desfăşoară o activitate de interes public şi contribuie la libera circulaţie a persoanelor, mărfurilor şi a

 

bunurilor în interiorul ţării şi peste graniţă, în condiţii ecologice, eficiente şi de siguranţă.

 

Șef birou,

Oana Brânzan

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content