COMUNICAT DE PRESĂ‚ 31.10.2011

Timp de lectură: 2 minute

 

BIROUL DE PRESĂ‚, INFORMAŢII ȘI RELAŢII CU PUBLICUL
Nr:1/2/462/31.10.2011
 
 
 
COMUNICAT DE PRESĂ‚ 31.10.2011
 
Compania Naţională de Căi Ferate “CFR” SA a atribuit, în urma procedurilor de licitaţie deschisă, contractul în valoare de 150.000 lei (fără TVA), pentru etapa de proiectare în vederea continuării lucrărilor de reparaţii la viaductul Caracău, aflat pe linia CF Adjud – Siculeni, sursa de finanţare fiind asigurată din fonduri de la bugetul de stat.
Pentruefectuarea lucrărilor de proiectare în vederea continuării reparaţiilor la viaductul Caracău, aflat pe linia CF Adjud – Siculeni,contractul dea fost atribuitsocietăţii SC CONSIS PROIECT SRL. Oferta depusă a fost desemnată câştigătoare cu preţul de 150.000 lei, fără TVA, sursa de finanţare fiind asigurată din fonduri de la bugetul de stat. Criteriul de atribuire a fost preţul cel mai scăzut, termenul limită de finalizare a lucrărilor fiind de 3 luni de la atribuirea contractului.
De asemenea, CFR SA a mai atribuit şi două contracte în valoare totală de 128.785,16 lei (fără TVA), pentru lucrări de reparaţii curente şi igienizări la clădirile staţiilor CF Iaşi Nord şi Câmpulung Est, sursa de finanţare fiind asigurată din fonduri proprii ale companiei.
Lucrările de reparaţii curente şi igienizări la clădirile staţiilor CF Iaşi Nord şi Câmpulung Est,vor fi executate deSC AVIGALL S.R.L, respectiv SC ISIS Comprest S.R.L.. Ofertele depuse de cele două societăţi au fost desemnate câştigătoare, cu preţurile de 67.295 lei, fără TVA, respectiv de 61.490,16 lei, fără TVA, sursa de finanţare fiind asigurată din fonduri proprii ale companiei. Criteriul de atribuire a fost preţul cel mai scăzut, termenul limită de finalizare a lucrărilor fiind de 90 de zile, respectiv de 130 de zile, de la atribuirea contractului.
 
 
 
 
 
 
 
 
Șef birou,
Oana Brânzan
Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content