Construire trecere la nivel cu calea ferata linia 704, fir I+II, km CF 252+935 – Umbraresti bis

Timp de lectură: 2 minute
Autoritate contractanta
Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” – SA
Adresa postala: str. Domneasca, nr. 51 , Localitatea: Galati , Cod postal: 800008 , Romania , Punct(e) de contact: Anisoara Lipan , Tel. +40 236340760 , Email: anisoara.lipan@cfr.ro , Fax: +40 236340760 , Adresa internet (URL): www.cfr.ro
Detalii anunt
Tip anunt: Cumparari directe
Tip contract: Lucrari
Denumirea achizitie: Construire trecere la nivel cu calea ferata linia 704, fir I+II, km CF 252+935 – Umbraresti, jud. Galati
CPV: 45234115-5-Lucrari de semnalizare feroviara (Rev.2)
Descrierea contractului: Indeplinirea contractului consta în construirea unei treceri la nivel cu linia CF 704 Tecuci – Barbosi, interval de circulatie Barcea – Ivesti, la km 252+935, cu urmatoarele faze constructive: amenajarea trecerii la nivel cu calea ferata, executare instalatie de semnalizare a apropierii trenului fara semibariere (SAT) si executare lucrari de linii determinate de echiparea trecerii la nivel cu calea ferata cu instalatie de semnalizare a apropierii trenurilor, fara semibariere (SAT). Cod CPV: 45234116 – 2 – lucrari de constructii de cai ferate, 45234115 – 5 – lucrari de semnalizare feroviara Documentatia de atribuire se publica pe site-ul www.cfr.ro. Informatii suplimentare se pot obtine la Biroul de Achizitii Publice cu sediul în Galati, str. Domneasca nr. 51, cod postal 800008, la tel./fax: 0236 – 340760; Persoane de contact: Silvica Mihalache, Anisoara Lipan
Valoarea estimata fara TVA: 297801.00 RON
Conditii contract: Termenul maxim de executie al lucrarii este de 79 zile de la data atribuirii contractului. Plata pentru lucrarile executate se va face in termen de 30 zile de la data primirii facturii, care va contine in mod obligatoriu informatii referitoare la perioada in care au fost efectuate lucrarile si va fi insotita de: a) situatiile de lucrari confirmate de reprezentantul achizitorului responsabil cu urmarirea executiei lucrarilor, in conformitate cu graficul fizic si valoric de executie; b) avizul de insotire al marfii pentru resursele materiale stabilite de catre achizitor si nominalizate in anexa la oferta tehnica, care se regasesc în situatiile de lucrari executate si prezentate la plata; Valoarea garantiei de participare: 5.956 lei (I.M.M. beneficiaza de reducere 50%), este irevocabila si va fi prezentata cel mai târziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.
Conditii participare: Cerintele de calificare solicitate a fi îndeplinite de catre ofertanti se regasesc la capitolul B “Calificarea ofertantilor” din documentatia de atribuire.
Criterii adjudecare: în mod exclusiv, pretul cel mai scazut
Termen limita primire oferte: 02.10.2013
Informatii suplimentare: Termen limita primire oferte: 02.10.2013 ora 10,00 , deschiderea ofertelor 02.10.2013 ora 11,00

 

Download Documentatii:

Caiete de sarcini

Documentatie atribuire TN Umbraresti

Formulare F3,C6,C7,C8,C9

Lista echipamente inst SCB

Piese desenate TN Umbraresti

PTh. TN linia 704 km 252+935 SAT

Decalare termen primire-deschidere oferte

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content