Anunţuri de atribuire

În conformitate cu prevederile OUG 34 / 2006, autoritatea contractantă are obligaţia de a publica anunţurile de intenţie, de participare şi de atribuire a contractelor de achiziţie publică. Selectaţi din lista de mai jos structura CFR SA pentru care doriţi să vizualizaţi  anunţurile de atribuire în urma derulării unei proceduri de achiziţie publică

Central

 arhiva

Regionala Bucureşti

Regionala Craiova

Regionala Timişoara

Regionala Cluj

Regionala Braşov

Regionala Iaşi

Regionala Galaţi

Regionala Constanţa

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content