Agenţii europene


ERA – AGENŢIA FEROVIARĂ EUROPEANĂ

Agenţia Feroviară Europeană răspunde de acordarea de asistenţă tehnică pentru Comisia Europeană şi Statele Membre în scopul de a întări nivelul de interoperabilitate şi siguranţă în cadrul sistemului feroviar european. 

De asemenea, Agenţia coordonează grupurile de experţi tehnici responsabile cu identificarea soluţiilor comune cu privire la siguranţa transportului feroviar şi va trimite concluziile preliminare Comisiei, care le va aproba, după ce vor fi validate de comitetele de reprezentanţi ale Statelor Membre. Agenţia va facilita şi comunicarea între diferitele autorităţi naţionale de resort.

Rolul Agenţiei este de a acorda suport tehnic pentru procesul de luare a deciziilor, dar nu are puteri autonome de luare a deciziilor; poate să adopte recomandări şi opinii adresate Comisiei şi, în funcţie de solicitări, autorităţilor naţionale.

AEIF – ASOCIAŢIA EUROPEANĂ PENTRU INTEROPERABILITATE FEROVIARĂ

AEIF a fost o asociaţie cofinanţată de UIC, UNIFE – Uniunea Industriilor Feroviare Europene şi UITP – Uniunea Internaţională de Transport Public, asistată de Comisia Europeană, care a adunat laolaltă reprezentanţii gestionarilor de infrastructură, companiile feroviare şi industria. AEIF a fost organismul reprezentativ comun împuternicit de Comisia Europeană să elaboreze Specificaţiile Tehnice pentru Interoperabilitate (STI).

AEIF s-a ocupat cu elaborarea STI-urilor impuse de Directiva 96/48 (Interoperabilitatea sistemului feroviar trans-european de mare viteză). De asemenea, lui AEIF i s-a încredinţat şi sarcina de a înfiinţa STI-urile pentru calea ferată convenţională în conformitate cu Directiva aprobată privind interoperabilitatea căii ferate convenţionale.

AEIF a predat responsabilitatea gestionării STI în anul 2005 către nou-înfiinţata Agenţie Feroviara Europeana ERA, creată la nivelul Uniunii Europene în scopul reglementării şi supravegherii pieţei transporturilor feroviare.

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content