DREPT LA REPLICĂ – PUTEREA

Timp de lectură: 4 minute

 

Nr. 1/2/194/12.05.2011
 
Către: Cotidianul Puterea
În atenţia: Dnei Lidia Mitchievici (colegiul editorial)
                  Dlui Alecu Racovineanu (colegiul editorial)
                  Dlui Val Vâlcu (colegiul editorial)
                  Dnei Marilena Dan (şef departament)
                  Dlui Stefan Etveş (redactor)
 
 
Spre informare şi publicare următorul
DREPT LA REPLICĂ‚
Adresat conducerii publicaţiei PUTEREA
 
 
În cotidianul Puterea de astăzi, 12.05.2011, a fost publicat, sub semnătura domnului Stefan Etveş, articolul „Cum se poate vinde şina de cale ferată la un preţ ”de 2 lei”. Afaceri de milioane de euro după închiderea celor 1.500 km de linii”, articol care conţine o serie de inexactităţi şi informaţii false ce aduc grave prejudicii companiei noastre.
Biroul de presă al CNCF CFR SA respinge cu fermitate afirmaţiile domnului Stefan Etveş, care acuză în mod direct conducerea CNCF CFR SA de nerespectarea procedurilor legislative de valorificare a deşeurilor rezultate în urma casării, dar şi de derularea unor afaceri directe cu “firmele care se ocupă de comercializarea de fier vechi sau a altor tipuri de metale feroase”, care “vor avea posibilitatea să cumpere oficial fier vechi de la CFR, la o valoare de inventar de peste 20 de ori mai mică faţă de nivelul pieţei”, şi transmite spre publicare următorul
DREPT LA REPLICĂ‚
Proiectul de Hotărâre de Guvern privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate ”CFR”-SA a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate ”CFR”-SA, în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz este un document public afişat pe site-ul MTI la începutul acestei luni şi se referă la prevederile legislative care trebuie îndeplinite astfel încât, în funcţie de starea tehnică, mijloacele fixe menţionateîn anexe să poată fi refolosite la alte lucrări de reparaţii şi întreţinere sau să fie casate şi valorificate ca deşeuri.
În ceea ce priveşte tranzacţionarea deşeurilor rezultate în urma casării, precizăm că aceasta se face numai la preţul pieţei (niciodată la valoarea de inventar!) şi nu în mod direct de la CNCF CFR SA, ci doar prin licitaţii competitive, organizate şi desfăşurate la Bursa Română de Mărfuri (BRM).
Referitor laal doileaact normativ menţionat în articol, şi anume Proiectul de Hotârăre de Guvern privind aprobarea închiderii unor părţi din infrastructura feroviară, atragem atenţia că acestase referă la închiderea liniilor excedentare din staţii sau din triaje pe care nu se mai circulă şi a căror menţinere în funcţiunenu se mai justificădin considerente tehnice şi comerciale. De altfel, după cum se ştie, aceste părţi ale infrastructurii feroviare neexploatate sunt afectate de cele mai multe ori de furturi şi devastări, fenomene care, implicit, produc pagube financiare companiei. Prin închiderea, dezafectarea şi valorificarea acestor linii excedentare, efortul financiar al CFR SA va fi îndreptat spre lucrări de modernizare a liniilor de cale ferată pe care se desfăşoară cea mai mare parte a traficului de călători şi de mărfuri.
Facem precizarea că prin reutilizarea elementelor componente ale părţilor de infrastructură feroviară neexploatate şi devenite excedentare şi prin valorificarea deşeurilor se realizează economii importante, care ulterior sunt redirecţionate pentru continuarea sau demararea altor lucrări de reparaţii la infrastructura feroviară. În susţinerea acestei afirmaţii vă informăm că preţul mediu obţinut anul trecut de CFR SA în urma valorificării prin licitaţii competitive a deşeurilor feroase (şină, aparate de cale, material mărunt de cale, tabliere metalice etc.) a fost de 363 usd/tonă.
Din aceste motive MTI şi CFR SA resping cu fermitate acuzaţiile aduse, precizând că modalitatea de calcul prezentată în articol este eronată, iar scenariul imaginat de domnul Stefan Etveş în ceea ce priveşte intenţiile noastre în valorificarea respectivelor componente feroviare, acestea nu sunt decât simple speculaţii jurnalistice.
Mizând pe profesionalismul şi seriozitatea ce caracterizează în general ziarul Puterea şi pe respectul cu care acesta îşi tratează cititorii, vă rugăm să publicaţi acest drept la replică.
Sef birou,
Oana Brânzan
Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content