INFO CĂLĂTORI

 

CE TREBUIE SA STITI DESPRE CORONAVIRUS!

 

Informatii din circulaţie

Nu ne asumăm răspunderea pentru eventuale pagube directe, indirecte sau circumstanțiale produse prin utilizarea acestor informații

În caz de urgenţe, apelaţi numărul european unic 112. Gratuit în orice reţea de telefonie

Guvernanţă corporativă

CFR S.A. aplică principiile de guvernanța corporativă, în conformitate cu legislația în vigoare (OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 883 din 14/12/2011, cu modificările şi completările ulterioare).

CFR este conștientă că aplicarea principiilor de guvernanță corporativă constituie un element cheie în imbunătățirea eficienței economice și de dezvoltare sustenabilă, de creștere a încrederii investitorilor și administrației publice din România în capacitatea Companiei Naționale de Căi Ferate de a performa conform Contractului de Activitate.

Guvernanța Corporativă implică un set de reguli și relații între managementul CFR, consiliul de Administrație și Guvern, reprezentat de Ministerul Transporturilor. Ea asigură structura prin care sunt stabilite obiectivele companiei și prin care sunt determinate mijloacele de atingere a acestor obiective și de monitorizare a performanțelor.

Guvernanța corporativă este numai o parte a contextului economic mai larg în care operează CFR, care include politicile macroeconomice și nivelul competiției pe piața transporturilor. Aceasta mai trebuie corelată cu factori importanți ca etica și cunoașterea intereselor sociale și de mediu ale comunităților în care operează compania.

Organizarea generală

Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA este organizată pe trei nivele şi anume: nivel central al companiei, nivel regional şi subunităţi  de bază.

În conformitate cu prevederile HG 581/1998, cu modificările şi completările ulterioare, conducerea CFR SA este asigurată de Adunarea Generală a Acţionarilor. Atribuţiile şi componenţa Adunării generale a Acţionarilor sunt prevăzute în Actul constitutiv al C.F.R., completat cu legislaţia în vigoare. 

CFR SA este administrată de un consiliu de administraţie, format din cinci membri selectaţi conform prevederilor legale de guvernanţă corporativă. Consiliul de Administraţie are un mandat de patru ani, obţinut în urma aprobării unui Plan de Administrare, aprobat de Adunarea Generală a Acţionarilor.

Conducerea executivă este asigurată de un director general, nominalizat dintre membrii Consiliului de Administraţie, cu un mandat de patru ani, acordat în baza aprobării unui Plan de Management.

Extras ROF CFR

Organigrama în vigoare a CFR

Componența AGA

Componența CA

Filiale

Organizare centrală

Structurile centrale asigura managementul general al CFR (financiar, strategic, investiții, resurse umane, juridic) și managementul domeniilor de activitate (trafic, linii, instalații, tehnic).

Pentru a afla componenţa conducerii centrale şi de sinteză, click aici

Organizare regională

Organizarea regională cuprinde opt Sucursale Regionale de Cale Ferată, cu sedii în București, Craiova, Timișoara, Cluj, Brașov, Iași, Galați și Constanța.

Pentru a afla conducerea Sucursalelor Regionale de Căi Ferate, click aici