Interventii accidentale la constructii si instalatii aferente pe raza Sucursalei RCF Constanta

Timp de lectură: 2 minute
Detaliu invitatie de participare nr 296261
 
Lucrari de interventii acicidentale
pentru 753 cladiri aflate pe raza SRCF Constanta
 
Detaliu validare
Data transmiterii in SEAP: 23.05.2011 13:36
Data acceptarii ANRMAP: 23.05.2011 13:42
Data publicarii in SEAP: 23.05.2011 13:42
 
Detaliu invitatie
Denumire invitatie:
Interventii accidentale la constructii si instalatii aferente de pe raza SRCF Constanta
Modalitate de desfasurare: Procedura offline
Criteriu de atribuire: Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
 
 
CPV: 45453000-7 – Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)
 
Tip contract: Lucrari
Obiectul contractului: Lucrari de interventii acicidentale pentru 753 cladiri aflate pe raza SRCF Constanta – evidentiate în ANEXA 1 atasata prezentei invitatii de participare.
 
Stare procedura: In Desfasurare
 
Data publicarii: 23.05.2011 13:42
Data limita de depunere a ofertelor: 08.06.2011 10:00
Adresa la care se transmit ofertele:
Constanta, Sucursala Regionala CF Constanta,
Aleea Albastrelelor, nr. 10, etaj 2, cam. 212, cod postal 900132.
Data si ora deschiderii ofertelor: 08.06.2011, ora11:00
 
Adresa (locul) de deschidere a ofertelor: Constanta, sediul Sucursalei Regionale CF Constanta, Aleea Albastrelelor, nr. 10, etaj 3, cam. 327.
Limba de redactare a ofertei: Romana
 
Modalitatea de atribuire: Incheierea unui acord-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Reluarea competitiei se va face in SEAP: Nu
 
Perioada previzionata pentru desfasurarea acordului cadru (in luni): 24
Acordul cadru urmeaza sa se incheie cu: mai multi ofertanti
Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare:
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
 
Tip Autoritate: Sectorial: Da
Tip Activitate: Servicii feroviare
Valoare estimata: 1,440,000 RON
 
Criterii de calificare:
Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:

 
Factori de evaluare
 
Denumire
Punctaj maxim
 
 
Pretul ofertei
85
 
 
Descriere: Componenta financiara
Perioada de mobilizare de la data primirii comenzii de la beneficiar
15
 
 
 
Descriere: Factori de evaluare
Puncte alocate
1. Propunerea financiara: 85
2. Perioada de mobilizare de la data primirii comenzii de la beneficiar: 15
 
TOTAL: 100
 
Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content