Întocmire a documentațiilor cadastrale și înscrierea în Cartea Funciară a bunurilor ce aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea MT şi concesionate către CNCF CFR SA pentru entităţi cadastrale situate pe raza SRCF Galaţi din judetele

Skip to content