– Intocmirea documentade cadastru și inscrierea in Cartea Funciara a bunurilor din domeniului public al statului, aflate in administrarea MT si concesionate CNCF ,,CFR’’ SA pentru obiective situate pe raza Sucursalei RCF Constanta

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content