Intocmirea documentatiei pentru obtinerea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor ce apartin infrastructurii feroviare private a CNCF CFR SA de pe raza SRCF Galati, evaluarea acestora la valoarea de piata si intabularea ac

Skip to content