Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov – Simeria, componentă a Coridorului Rin-Dunăre, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, tronsonul Braşov – Sighișoara”, subsecțiunea: 2. Apața – Cața

Hotărârea de Guvern nr. 510/01.07.2020 privind aprobarea amplasamentului şi a declanşării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere aflat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov – Simeria, componentă a Coridorului Rin-Dunăre, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, tronsonul Braşov – Sighișoara”subsecțiunea: 2. Apața – Cața,de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale: Homorod, Ormeniş şi Racoş – judeţul Braşov – 1

H.G.  nr. 510/01.07.2020  Din Monitorul Oficial nr. 609 / 10.07.2020

HG nr. 546/23.05.2024 și Anexele nr. 2, 3 și 4 privind aprobarea declanşării procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului și a listei imobilelor proprietate publică a unității administrativ – teritoriale, situate pe amplasamentul suplimentar care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ”Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov – Simeria, componentă a Coridorului Rin-Dunăre, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, tronsonul Braşov – Sighișoara”, subsecțiunea: 2. Apața – Cața

H.G.  nr. 546/23.05.2024  Din Monitorul Oficial nr. 489 / 28.05.2024

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content