Vanzare fier vechi – 29.09.2014 (2 loturi)

Timp de lectură: 7 minute

INVITAŢIE  DE  PARTICIPARE

 

         BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI (B.R.M.), cu sediul în Bucureşti, Strada Buzesti nr.50-52, etaj 7, sector 1, Bucuresti, cod poştal 013701, organizează procedura de licitaţie publică, urmată de strigarea liberă a preţului, prin care Compania Naţională de Căi Ferate “CFR” S.A, cu sediul în Bucureşti, B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, cod poştal 010873,  în temeiul prevederilor Legii nr. 357/2005 privind bursele de mărfuri şi Regulamentului BRM privind vânzarea mărfurilor prin licitaţie, oferă în vederea vânzării deşeurilor feroase provenite din materiale recuperate  din  lucrari de modernizare si reabilitare a unor parti din infrastructura feroviara conform prevederilor din Caietul de sarcini, după cum urmează:

 

 

LOT

Deseuri feroase rezultate din:

Cantitătile de marfă

pe (tone)

Cantitatea totală (tone)

Pret minim  de pornire in licitatiei

( USD/tonă)

Garantia de participare (lei/lot)

        Garantia      bursiera

(lei/lot)

2.

Sucursala  CF TIMISOARA

sina

2.275

3.390

335

73.700

25.000

aparate de cale

570

material marunt

467

tabliere metalice

0

copertina/deseu feros din concasarea traverselor, etc

70

deseuri feroase din activ de instalatii

8

3.

Sucursala  CF CLUJ

sina

54

70

335

1.500

500

aparate de cale

0

Material marunt

16

tabliere

0

copertina/deseu feros din concasarea traverselor, etc

0

deseuri feroase din activ de instalatii

0

 

            Se pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi. În cadrul unui lot nu se  acceptă oferte parţiale.

            Documentaţia de licitaţie se poate ridica de la sediul B.R.M. contra sumei de 200 lei, la care se adaugă TVA.

            Oferta şi documentele care însoţesc oferta se vor depune la sediul B.R.M., până la data de      29.09.2014, ora 900.

            Tariful de acces la licitaţie este de 300 lei, la care se adaugă TVA, şi poate fi achitat la casieria B.R.M.

         Garanţia de participare conform tabelului de mai sus, va fi constituită în favoarea CNCF”CFR” SA până la data limită de depunere a ofertelor.

         Garanţia bursiera, conform tabelului de mai sus, va fi constituita în favoarea B.R.M. până la data limită de depunere a ofertelor.

Procedura se va desfăşura la sediul B.R.M. în data de  29.09.014, ora 1000şi pot participa persoane juridice române, care îşi manifestă dorinţa de a cumpăra  produsele în condiţiileDocumentaţiei procedurii.

Criteriul de atribuire este „oferta cu cel mai mare pret ”.

Informaţii privind desfăşurarea procedurii se pot obţine zilnic la sediul BRM, telefon 021/317.47.45, sau la fax 021/317.28.78.

Persoană de contact: Anca Bucureanu, telefon: 021/317.47.45.

 

Puteţi afla acum toate informaţiile despre piaţa licitaţiilor, abonându-vă la Buletin Bursier,

detalii la telefon 021/317.16.45

 

 

 

AVIZAT: B.R.M. S.A.                                                                         AVIZAT: C.N.C.F. „CFR” S.A.

                                                                                                               DIRECTOR GENERAL

                                                                                                        Alexandru Macarie MOLDOVAN

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       DIRECTOR GEN. ADJ. ECONOMIC.

                                                                                                                                  Sorina BAICU

 

 

                                                                                                                                                   

 

 

 

 
 

 

 


                                                                                                DIRECTOR ACHIZITII CONTRACTE

                                                                                                                                                         Aron POP

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content