UIC_old

Timp de lectură: 2 minute

 

UIC – UNIUNEA INTERNAŢIONALĂ A CĂILOR FERATE

UIC este o organizaţie ne-guvernamentală, multilaterală, de colaborare în domeniul transportului feroviar, care are ca scop promovarea cooperării între căile ferate membre şi a transportului feroviar în general, dezvoltarea interoperabilităţii şi ameliorarea competitivităţii transportului feroviar în raport cu celelalte moduri de transport. Pentru aceasta, UIC elaborează norme, dispoziţii şi recomandări, lansează şi girează proiecte şi studii internaţionale, favorizează schimbul de informaţii şi de experienţă.

Începând cu anul 1992, UIC a fost supus unui amplu proces de reformă în scopul descentralizării şi adaptării structurii organizaţiei la noile realităţi economice. în perioada 2005-2006, a avut loc o nouă reorganizare a UIC, prin care organizaţia s-a re-poziţionat în raport cu Uniunea Europeană şi cu evoluţiile mondiale, iar structura UIC a fost adaptată corespunzător pentru a conferi o dimensiune mondială organizării şi activităţii sale. În prezent UIC are un număr de 200 membri, care aparţin următoarelor categorii:

  • membri activi, incluzând operatori feroviari şi manageri de infrastructură din Europa precum şi căi ferate din Africa de Nord, Orientul Mijlociu, India, Pakistan, Japonia, China si Africa de Sud;
  • membri asociaţi, incluzând majoritatea căilor ferate din Asia, Africa, America şi Australia;
  • membri afiliaţi, care sunt companii care realizează activităţi complementare celor realizate de căile ferate (transport public, vagoane de dormit, catering etc.).

Căile Ferate Române se numără printre membrii fondatori ai UIC (1922).

Click aici pentru Declaraţia UIC Mobilitate şi Transport Durabil

UIC / SERG – Grupul Căilor Ferate din Sud-Estul Europei

SERG este un grup regional al UIC, având drept scop întărirea colaborării între reţelele membre, în scopul definirii unor politici şi strategii comune pentru dezvoltarea transportului feroviar în regiune. 

SERG este compus din 12 membri, din care 11 cu drepturi depline: BDZ şi NRIC – Bulgaria, CFARYM – Republica Macedonia, „CFR”-S.A., „CFR Marfă”-S.A. şi „CFR Călători” S.A. – România, OSE – Grecia, HSH – Albania, ZS – Serbia, ZCG – Muntenegru, TCDD – Turcia, ZRS – Republica Srpska şi un observator: CFM – Republica Moldova. 

Pentru perioada 2012-2013 preşedinţia SERG este deţinută de sistemul feroviar din România, respectiv „CFR”-S.A., „CFR Marfă”-S.A. şi „CFR Călători”-S.A.

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content