Dispoziţii interne de mediu

Dispozitia nr 84

COMPANIA NAŢIONALĂ DE CĂI FERATE “CFR” S.A. DISPOZIŢIA DIRECTORULUI GENERAL AL COMPANIEI NAŢIONALE DE CĂI  FERATE “CFR” S.A.  Nr.__________ din__________                In vederea aplicării Legii nr.465/ 2001pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile, Legii nr. 426/2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.78/2000 privind regimul deşeurilor, Hotărârii …

Dispozitia nr 84 Mai mult »

Dispozitie IRIS

DISPOZITIA DIRECTORULUI GENERAL AL COMPANIEI NATIONALE DE CAI FERATE “CFR “-SA   Nr. 73 din 31.10.2005     privind introducerea în exploatare curenta a modulului “Evidenta Deseurilor” în cadrul aplicatiei informatice IRIS-MP5.   In conformitate cu HG nr. 581/1998 privind înfiintarea CNCF“CFR”-SA prin reorganizarea SNCFR, In temeiul prevederilor legislative pentru evidenta gestiunii deseurilor: OUG nr. …

Dispozitie IRIS Mai mult »

Dispozitia RSMM

DISPOZITIA DIRECTORULUI GENERAL AL COMPANIEI NATIONALE DE CAI FERATE “CFR “-SA Nr. 64 din 08.09.2005 privind organizarea activitatii de implementare a sistemului de management de mediu la CNCF”CFR”-SA   În temeiul Hotarârii Guvernului nr.581/1998 privind înfiintarea Companiei Nationale a Cailor Ferate “CFR”-SA prin reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Române; In vederea respectării programului de …

Dispozitia RSMM Mai mult »

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content