Întocmire doc. cadastrale necesare pentru obţinerea nr. cadastrale şi înscrierea în cărţile funciare a unor terenuri ce aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea M.T. şi concesionate către CNCF CFR SA pentru entităţi feroviare situate

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content