Actualizari DRR 2020

Timp de lectură: 8 minute

Aceasta este pagina de download pentru documentele oficiale din Documentul de Referinta al Retelei

This is the downloading page for official documents of  CFR Network Statement

 

Abonare newsletter

 

Actualizari ale Documentului de Referinta al Retelei Cfr 2020

 

Anexa 29b – Procedură Operatională – Programarea circulației trenurilor – anexă nouă – 24.11.2020 – versiunea 9.0
Anexa 29a – Procedură Operatională – Analiza realizării programului de circulație – anexă nouă – 24.11.2020 – versiunea 9.0
Anexa 16b – Sistemul de soluționare a diferendelor – actualizare – 19.11.2020 – versiunea 9.1
Anexa 16a –Principiile care reglementează procedura de coordonare a circuilației – actualizare – 19.11.2020 – versiunea 9.1

Anexa 28.c – Procedură închiriere patrimoniu public – actualizare – 11.11.2020 – versiunea 9.3
Anexa 9.a – Infrastructuri de servicii – restructurare (în construcție)- actualizare – 02.11.2020 – versiunea 9.2
Anexa 8a – Infrastructura neinteroperabilă pentru anul 2020 – 02.11.2020 – versiunea 9.3
Anexa 14 – Activitatea suspendată pentru anul 2020 – 27.10.2020 – versiunea 9.4.
Anexa 4.2 – Contract de acces standard pentru anul 2020 – 27.10.2020 – versiunea 9.1.

Anexa 1a – Harta generală CFR pentru anul 2020 – 15.10.2020 – versiunea 9.1.
Anexa 1b – Harta linii interoperabile și neinteroperabile pentru anul 2020 – 15.10.2020 – versiunea 9.1.
Anexa 8a – Infrastructura neinteroperabilă pentru anul 2020 – 15.10.2020 – versiunea 9.2.

Anexa 8b – Tarife gestionari de infrastructură pentru anul 2020 – 23.09.2020 – versiunea 9.2.

Anexa 8a – Infrastructura neinteroperabilă pentru anul 2020 – 23.09.2020 – versiunea 9.2.

Anexa 6 – Lista operatorilor de tranport feroviar pentru anul 2020 – versiunea 9.2.

Anexa 4 – Proiect Contract de acces standard pentru anul 2021 – versiunea 9.1.

Anexa 23.g – PROIECT – Procedură operațională – Eliberarea liniei curente în cazul opririi neprevăzute a unui tren deservit de un agent – mecanicul de locomotivă sau conducătorul vehiculului feroviar.pdf

Anexa 9.d1 – Reglementări privind modul de desfășurare a activității de manevră/transport feroviar pe LFI ”CN APM SA Constanța – Agigea Nord – Comvex” – anexă nouă – 30.07.2020 – versiunea 9.0
Anexa 14 – Activitate suspendată – actualizare – 28.07.2020 – versiunea 9.3
Anexa 14 – Activitate suspendată – actualizare – 15.07.2020 – versiunea 9.2

Anexa 17– Infrastructura saturată – completare – 08.07.2020 – versiunea 9.1

Anexa 28.c– Procedură închiriere patrimoniu public – actualizare – 30.06.2020 – versiunea 9.2

Anexa 28.b– Procedură închiriere patrimoniu privat – actualizare – 30.06.2020 – versiunea 9.2

Anexa 25– Legislație – actualizare – 30.06.2020 – versiunea 9.1

Anexa 24.b– Proiecte modernizare – actualizare – 30.06.2020 – versiunea 9.1

Anexa 24.a– Strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare – anexă nouă – 30.06.2020 – versiunea 9.1

Anexa 21  – Tarifele pentru serviciile furnizate de CFR – actualizare, comasare cu fosta anexa 23 – 30.06.2020 – versiunea 9.2

Anexa 20– Metodologie TUI – actualizare – 30.06.2020 – versiunea 9.1

Anexa 9.e– Infrastructuri telecomunicații – actualizare – 30.06.2020 – versiunea 9.1

Anexa 9.d– Infrastructuri portuare – anexă nouă – 30.06.2020 – versiunea 9.1

Anexa 9.c– Model recomandat OTF pentru descrierea infrastructurilor de servicii  – restructurare – 30.06.2020 – versiunea 9.1

Anexa 9.b– Model fișă descriere a infrastructurilor de servicii în stație – restructurare – 30.06.2020 – versiunea 9.1

Anexa 9.a– Infrastructurile de servicii – restructurare (în construcție) – 30.06.2020 – versiunea 9.1

Anexa 7– Lista cu instrucțiuni și regulamente – actualizare – 30.06.2020 – versiunea 9.1

Text DRR– Modificări în paragrafele 1.2, 1.3, 1.4.3, 1.6.2, 1.7, 2.2.4, 2.2.5, 3.2.1.1, 3.3.1, 3.6.7, 3.7, 5.4, 6.3.2 – 30.06.2020 – versiunea 9.2

 

Subscribe newsletter

 

CFR Network Statement 2020 Updates

bonare newsletter

Annex 9.a – Service facilities in railway station– restructuring (under construction) -update – 02.11.2020 – version 9.2
Annexa 8a – Non-interoperable Infrastructure for 2020 – update – 02.11.2020 – version 9.3.

Annex 14 – Section with movement activity suspended – update – 27.10.2020 – version 9.4Annexa 1b – Map of Interoperable and Non-Interoperable Lines for 2020 – update – 15.10.2020 – version 9.1.
Annexa 1a – Overview map of the CFR for 2020 – update – 15.10.2020 – version 9.1.
Annexa 8a – Non-interoperable Infrastructure for 2020 – update – 15.10.2020 – version 9.2.

Annexa 8b – Service Infrastructures Operators Tariffs (Railways infrastructure managers) for 2020 – update – 23.09.2020 – version 9.2.

Annexa 8a –Non-interoperable Infrastructure for 2020 – update – 23.09.2020 – version 9.2.

Annex 6 – List of railway transport operators for 2020 – update – 18.09.2020 – version 9.2

Annex 14 – Section with movement activity suspended – update – 28.07.2020 – version 9.3

Annex 14 – Section with movement activity suspended – update – 15.07.2020 – version 9.2

Annex 17– Infrastructure section with congested capacity – addition – 08.07.2020 – version 9.1

Annex 28.c– Operational procedure  for renting real estate for public patrimony – update – 30.06.2020 – version 9.2

Annex 28.b– Operational procedure applying for renting real estate – update – 30.06.2020 – version 9.2

Annex 25– List of Normative Acts Regulating the Acces to the Railway Infrastructure   – update – 30.06.2020 – version 9.1

Annex 24.b– CFR development project  – update – 30.06.2020 – version 9.1

Annex 24.a– Strategy for railway infrastructure development  – new annex – 30.06.2020 – version 9.1

Annex 21  – Charges for services provided by CFR  – update, merger with the former annex 23 – 30.06.2020 – version 9.2

Annex 20– Methodology for Infrastructure Access Charging – update – 30.06.2020 – version 9.1

Annex 9.e– Telecommunication infrastructures – update – 30.06.2020 – version 9.1

Annex 9.d– Port infrastructures– new annex – 30.06.2020 – version 9.1

Annex 9.c– OTF recommended model for describing service infrastructures– restructuring – 30.06.2020 – version 9.1

Annex 9.b– Model of service infrastructure in railway station  – restructuring – 30.06.2020 – version 9.1

Annex 9.a– Service facilities in railway station– restructuring (under construction) – 30.06.2020 – version 9.1

Annex 7– List of Main Operation Instruction and Regulation– update – 30.06.2020 – version 9.1

Network Statement– Changes in paragraphs 1.2, 1.3, 1.4.3, 1.6.2, 1.7, 2.2.4, 2.2.5, 3.2.1.1, 3.3.1, 3.6.7, 3.7, 5.4, 6.3.2  – 30.06.2020 – version 9.2


Documentul de referință al Rețelei CFR 2020 

apasati aici 

Anexa 1

Anexa 1.a – Harta generala retea CFR

Anexa 1.b – Harta linii interoperabile si neinteroperabile

Anexa 1.c – Harta sisteme circulatie

Anexa 2 – Organizarea si obiectivele RNE

Anexa 3 – Informatii RNE, OSS si instrumentele RNE

Anexa 4 – Proiect Contractul de acces standard pentru anul 2021

Anexa 4.a – Contractul de acces standard

Anexa 4.b – Regim de performanta

Anexa 4.c – Conventie de acces standard

Anexa 4.d – Managementul unitar al interventiilor

Anexa 5.a – Documentele necesare pentru incheierea Contractului de Acces

Anexa 5.b – Conventie AII

Anexa 5.c – Conventie SSM

Anexa 5.d – Conventie protectia mediului

Anexa 6  – Lista Operatorilor de Transport Feroviar

Anexa 7  – Lista instructiuni si regulamente

Anexa 8.a – Infrastructura neinteroperabila

Anexa 8.b – Tarife gestionari de infrastructura

Anexa 9.a – Infrastructurile de servicii

Anexa 9.b – Model fisa descriere a infrastructurilor de servicii in statie

Anexa 9.c – Model recomandat OTF pentru descrierea infrastructurilor de servicii

Anexa 9.d – Infrastructurile portuare

Anexa 9.d1 – Reglementri  activitate LFI CN AMP SA Constana-Agigea Nord Comvex

Anexa 9.e – Infrastructuri telecomunicatii 

Anexa 10 – Declivitatea liniilor

Anexa 11 – Statii frontiera

Anexa 12 – Tabel concentrator caracteristici retea

Anexa 13 – Specificatii statii radio

Anexa 14 – Activitate suspendata  

Anexa 15 – Regulament alocare capacitati  

Anexa 16.a – Procedura de coordonare

Anexa 16.b – Rezolvarea conflictelor

Anexa 17 – Infrastructura saturata  

Anexa 18 – Criterii prioritate sectii saturate

Anexa 19 – Contract furnizare energie electrica

Anexa 20 – Metodologie TUI

Anexa 21 – Tarife pentru serviciile furnizate de CFR

Anexa 22 – Capacitati stationare indelungata

Anexa 23.a – Procedura Operationala Tarif stationare

Anexa 23.b1 – Procedura Operationala Tarif acces convoi

Anexa 23.b2 – Procedura Operationala Tarif manevra

Anexa 23.c – Procedura Operationala Tarife Conexe

Anexa 23.d – Modele deviz  

Anexa 23.e – Tarife telecomunicatii  

Anexa 23.f – Procedura de calcul tarife curent tractiune

Anexa 23.g – PROIECT – Procedura operationala – Eliberarea liniei curente in cazul opririi neprevazute a unui tren deservit de un agent

Anexa24.a – Strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare

Anexa 24.b – Proiecte modernizare

Anexa 25 – Legislatie  

Anexa 26 – Restrictii de capacitate

Anexa 27 – Contract cadru inchiriere sectii neinteroperabile

Anexa 28.a – Contract inchiriere spatii emitere bilete

Anexa 28.b – Procedura inchiriere patrimomiu privat

Anexa 28.c – Procedura inchiriere patrimomiu public 


CFR Network Statement 2020

          click here

 

Annex 1

Annex 1.a – Overview map of the CFR Network

Annex 1.b – Map of interoperable and non-interoperable lines

Annex 1.c – Map of traffic sistems and station equipment

Annex 2 – RNE Organisation and Objectives

Annex 3 – One stop shop and RNE tools

Annex 4a – Railway Infrastructure access contract

Annex 4b – Performance mode

Annex 4c – Convention for the access on the railway infrastructure

Annex 4d – Unitary Management Of The Forces In Case Of Railway Accidents

Annex 5a – Required documents for concluding the acces contract  

Annex 5b – Convention on fire fighting

Annex 5c – Convention on occupational safety and health  

Annex 5d – Project convention on environmental protection

Annex 6  – List of the Railway Undertakings

Annex 7  – List of Main Operation Instruction and Regulation

Annex 8a – Non-Interoperable Infrastructure

Annex 8b – Service Infrastructures Operators Tariffs (Railways infrastructure managers)

Annex 9a – Service facilities in railway station

Annex 9b – Model of service infrastructure in railway station  

Annex 9c – OTF recommended model for describing service infrastructures

Annex 9d – Port infrastructures

Annex 9e – Telecommunication infrastructures 

Annex 10 – CFR line gradients

Annex 11 – CFR border station

Annex 12 – Main characteristics of the CFR Network

Annex 13 – Technical specification of the radio station

Annex 14 – Section with movement activity suspended

Annex 15 – Regulation on the allocation of railway infrastructure capacity

Annex 16a – Principles Regulating the coordination procedure  

Annex 16b – Process of conflict resolution

Annex 17 – Infrastructure section with congested capacity

Annex 18 – Priority criteria to the railway infrastructure capacity allocation on the congested capacity section

Annex 19 – Contract on supplying electric power

Annex 20 – Methodology for Infrastructure Access Charging

Annex 21 – Charges for services provided by CFR   

Annex 22 – Capacities for long stays

Annex 23a – OP Applying Charges for Stabling on the Romanian Railways

Annex 23b1 – OP Access charges for manoeuvre convoys to and from the railway infrastructure  

Annex 23b2 – OP Applying shunting charges for railway vehicles  

Annex 23c – OP charges for Related Activities

Annex 23d – Models of calculation

Annex 23e – Charges for telecommunication ancillary services  

Annex 23f – Methodology of calculating the rate for the service electric power for traction   

Annex 24 a – Strategy for railway infrastructure development  

Annex 24b – CFR development project  

Annex 25 – List of Normative Acts Regulating the Acces to the Railway Infrastructure  

Annex 26 – Traffic restriction  

Annex 27 –  Framework lease contract of the traffic section

Annex 28a –  Framework lease contract on the spaces for the adequate arrangement

Annex 28b – Operational procedure applying for renting real estate

Annex 28c – Operational procedure  for renting real estate for public patrimony

Abonare newsletter

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content